BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.nl.en

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Albert street - Laken

De bewoners van de wijk 'Over de bruggen' zijn oorspronkelijk gestart met het idee van een moestuin op een ingesloten, verwaarloosd terrein, eigendom van het OCMW en de NMBS. Er werd een aanvraag ingediend door het wijkcomité Maria-Christina in het kader van het wijkcontract Paleizen over de Bruggen. Bedoeling van dit project is een sociale band te creëren tussen bewoners, de wijk Over de bruggen uit zijn isolement te halen en een verlaten terrein op te lappen ten voordele van de wijk.


Methodologie

Voor het ontstaan, de groei en ontwikkeling van dit project heeft BGS een kennisuitwisseling tussen de buren georganiseerd, een opleiding verstrekt over de bevoegdheden van de regionale instellingen, en pedagogische reizen georganiseerd met bezoeken aan groene ruimtes in Brussel, Londen, Wattrelos, Rijsel en Duinkerken. De vzw heeft ook geholpen bij de organisatie van wijkvergaderingen onder bewoners en de terbeschikkingstelling van competenties en personeel (een stagiair-landschapsarchitect).


Resultaten

Sinds de inwijding telde de site zo'n 2.500 bezoekers, 150 georganiseerde activiteiten en meer dan 40 zondagen voor het onderhoud van de site door vrijwilligers uit de buurt.

Het terrein werd gesaneerd en toegankelijk gemaakt, zodat een klein stukje natuur in de stad bewaard kon blijven.

De buurt raakt uit zijn isolement, er is meer sociale cohesie.


Interactie met andere projecten in de wijk en het gewest

De Albert Street-tuin heeft andere projecten verwelkomd en ondersteund: wijkcontract Paleizen over de Bruggen, milieustudies in de schoolprogramma's, Natagora, buurtfeest, Nuit Blanche enz.


In de toekomst

Af en toe de steun aan de lokale groep bevestigen.

De toegang tot het terrein en de activiteiten uitbreiden, de harde kern van activisten verbreden.

Een bescheiden financiering voor het onderhoud (gereedschap, materiaal ?) veilig stellen.

Experimenten uitvoeren om de bodem te saneren met de UCL, afdeling Bodemwetenschappen.

Het departement Milieustudies en Ruimtelijke Ordening betrekken.