BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.nl.en

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Neptunium - Schaarbeek

Het zwembad Neptunium werd met sluiting bedreigd. De inwoners van laag-Schaarbeek en de gebruikers van het zwembad dienden een petitie met 500 handtekeningen in bij de gemeente, met de vraag om het zwembad open te houden. Dit project had tot doel het zwembad en het kunstwerk van Géo de Vlaemynck te behoeden voor een sluiting, de toekomst en de herontwikkeling van het zwembad veilig te stellen, een duurzaam ontwikkelingsplan voor de uitrusting uit te werken en fysieke activiteit ? in dit geval zwemmen ? te bevorderen.


Methodologie

BGS heeft in samenwerking met de bewoners verscheidene diagnostische wandelingen opgesteld, met droge en natte voeten (voor en na het omkleden) en heeft een standje opgezet op wijkfeesten.

Vrijwilligers hielden enquêtes onder potentiële gebruikers met de medewerking van de Maisons Médicales van Schaarbeek en Jette en de sociale coördinaties van Laken en Schaarbeek.

Brussel Gezond Stadsgewest heeft een pedagogische reis georganiseerd met bezoeken aan zwembaden en voorbereidende sessies voor deze bezoeken. De bewoners hebben vier zwembaden bezocht in het Brussels Gewest (Sint-Joost, Laken, Brussel-Stad en Sint-Gillis) en ook in Roubaix en Gent.

Er werd een tweedaagse conferentie georganiseerd met alle institutionele spelers: de gemeente, de sector sport en infrastructuren van de COCOF, CRISP, CIBE, De Kriekelaar, Monumenten en Landschappen, het Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie, de Directeur van de vereniging van sportieve instellingen in Brussel; deze conferentie werd ook bijgewoond door de ministers Kir en Grouwels.

Er werden meerdere opleidingen georganiseerd: energiebesparing (zonnepanelen - BIM), kwaliteit van het water (chloramine - BIM), institutionele competenties: gemeentelijke vzw's (CRISP), financiering (Beliris), economische ontwikkeling (Lokale Missie van Schaarbeek), Erfgoed (Monumenten en landschappen).


Resultaten

Het zwembad is nog altijd actief en zag zijn bezoekersaantal stijgen met 20%. De gebruikers van Neptunium nemen deel aan de algemene vergaderingen, sommige van hen zetelen in de raad van bestuur van de vzw Neptunium. Er werden belangrijke werkzaamheden uitgevoerd in het zwembad (waterzuivering met ozon).

Neptunium ontving Beliris-financiering voor een studie met het oog op het bestek voor de uit te voeren werkzaamheden.

Er werden vanuit Neptunium voorstellen uitgewerkt voor het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) voor wat sportuitrusting betreft.


Interactie met andere projecten in de buurt

Het Neptunium-project werkte ook samen met het wijkcontract Jeruzalem, de Maisons Médicales, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in het kader van de klassering van het gebouw, en het akkoord en de medewerking van Beliris (enz.).


In de toekomst

Behoud van de steun aan de lokale groep tot de herinrichting van het zwembad.
Analyse van de resultaten van de enquête met de wetenschappelijke steun van BGS, en presentatie van de resultaten om voorstellen uit te werken ter bevordering van de zwemsport.
Organisatie van een tweede conferentie om de hele benadering voor te stellen en zichtbaar te maken.

Download hier de presentatie van het project!