BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Dubrucq L28 – Molenbeek

In 2003 zijn het comité Havenwijk en de huurders van sociale woningen gestart met een project om de gezelligheid in de buurt te verhogen: het gaat erom de buurt te transformeren (collectieve ruimtes en woningen) door de bewoners erbij te betrekken om ook de sociale relaties te verbeteren en een ware identiteit te creëren voor deze verwaarloosde wijk.


Methodologie

Er werden twee diagnostische wandelingen opgesteld met een tiental bewoners: voornamelijk bejaarden en migrantenvrouwen.

Gezien het moeilijke contact met de bewoners werden er 14 informatiestands onder een tent op het trottoir gehouden: tal van personen konden zo op informele wijze benaderd worden.

Er werd een pedagogische reis georganiseerd in het kader van 'Buren van Europa', met bezoeken in Londen, Lyon, Wattrelos, Duinkerken en aan andere BGS-projecten.

Er werden verschillende opleidingen georganiseerd: 'Parken en tuinen in Brussel', 'Ontwerpen en beheer' (Moeraske, Dauwpark BIM, Albert Street), 'Zijn wijk, de indicatoren en hun nut kennen' (BIM en KUL).

Er werd een onderzoek gevoerd naar de bevolkingsdichtheid van de buurt.

Een bezoek aan de stad en aan deze wijken waar de bewoners actief zijn werd door het ARAU georganiseerd in Brussel.


Resultaten

Dankzij het project kon het proces voor de realisatie van het wijkcontract begeleid worden.

We hebben een lichte afname vastgesteld van het gevoel van onmacht en onveiligheid en zagen nieuwe relaties tussen buren ontstaan.

Via een twintigtal enquêtes van Habitat-Santé in de flatgebouwen hebben we de oorzaak van de vochtigheid en de binnenhuisvervuiling in woningen kunnen achterhalen.


Interactie met andere projecten in de buurt

Het project Dubrucq werkte samen met Thurn & Taxis, het wijkcontract Schelde-Maas, Habitat-Santé en het opsporen van binnenhuisvervuiling, het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek, het Groen Netwerk (L28), in samenwerking met het Gewest en Beliris.


In de toekomst

Nog meer informatiestands onder een tent en steun van BGS aan de lokale activisten. Deze buurt is echt geïsoleerd en vergt een intensieve benadering.

De realisatie van het wijkcontract en het ontwerp van het park van het BIM volgen.

Toezien op het verdwijnen van de vochtigheid en binnenhuisvervuiling in woningen.