BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Duden - Vorst

Na een fietsdag georganiseerd door Ten Weyngaert kreeg BGS een steunaanvraag ter bevordering van de mobiliteit en de verbinding tussen hoog- en laag-Vorst, om het gebruik van het park te vergroten. Bedoeling is mobiliteit, een gedeeld gebruik van het park door de bewoners van hoog- en laag-Vorst en een polyvalent gebruik van het park door alle generaties aan te moedigen.


Methodologie

Er werden diagnostische wandelingen opgesteld op 14 mei 2007, 31 mei 2008 en 18 juni 2008.

Er werden vier informatiestands onder een tent opgesteld in het park, met behulp van het BIM en de gemeente Vorst.


Resultaten

Na de diagnoses werd een dossier met voorstellen uitgewerkt en naar het BIM, de verantwoordelijke voor het parkbeheer, gestuurd. Zo wordt de informatie over de toekomst van het park beter zichtbaar.
De relaties tussen de verschillende soorten wandelaars (gezinnen, bejaarden met of zonder hond, sportievelingen ?) zijn aanzienlijk verbeterd. Op basis van groene ruimtes (Duden, Albert Street, L28 Dubrucq) werden voorstellen ingediend voor integratie in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).


Interactie met andere projecten in de buurt

Dit project ging ook gepaard met de overdracht van het beheer van het park (Koninklijke Schenking) aan het BIM, een enquête op vraag van het Gewest en het BIM over de toekomst van het park en zijn hernieuwde inrichting (aangevuld met de resultaten van BGS), en projecten overwogen door het INRACI-instituut.


In de toekomst

Een nachtelijke diagnostische wandeling opstellen om het onveiligheidsgevoel bij gebruikers van het park te meten.

Samenwerken met het BIM om het verband te leggen met de lokale spelers en hun interventies.

De relaties tussen de verschillende gebruikers blijven verbeteren en dus het gebruik van het park door iedereen bevorderen.

Terbeschikkingstelling van competenties en hulp van een stagiair-landschapsarchitect om voorstellen op maat in te dienen bij het BIM.