BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


De diagnostische wandeling

De diagnostische wandeling is een bezoek aan een ruimte of buurt volgens een bepaalde route. Zo kan men informatie inwinnen over de ruimte en tegelijk verschillende personen raadplegen. De bewoner voelt dat zijn stem (opnieuw) gehoord wordt tijdens de diagnostische wandeling. Hij kan zijn visie op de buurt delen met andere bewoners of derden.

De diagnostische wandeling verloopt in vier stappen:

  • een inleiding, waarin kennis wordt gemaakt met het concept en de spelregels
  • een bezoek: de bewoners observeren en noteren precieze en beargumenteerde feiten
  • de deelnemers delen hun observaties
  • een debriefing/uitwisseling van ideeën met de betrokken partners

Drie op voorhand aangeduide personen spelen een belangrijke rol in het goede verloop van een lopende diagnose:

De gids waakt over het tijdsverloop en het parcours. Hij stelt het gedetailleerde parcours voor en duidt de grenzen van de te observeren ruimte aan (bij de start en bij elke etappe). Hij vertelt bij aanvang en bij elke etappe hoeveel tijd er is, en laat af en toe weten hoe laat het is. Hij houdt de groep bij elkaar tijdens de verplaatsingen en let op het verkeer.

De fotograaf houdt een visuele registratie van het bezoek bij. Hij neemt foto's op vraag van elke deelnemer: van de positieve en de negatieve punten ? Hij fotografeert ook het verloop van het bezoek en de groep.

De rapporteur stelt een precieze samenvatting op van de observaties van de groep. Gedurende het bezoek luistert hij aandachtig en laat hij de deelnemers in detail uitleggen wat ze hebben waargenomen. Hij stelt vragen als: 'waarom?', 'hoeveel?', 'wat bedoel je daarmee?', enz. Ten slotte plaatst hij de observaties in een overzichtstabel. Hij geeft zijn samenvatting tijdens de gemeenschappelijke briefing die de vaststellingen in ideeën voor voorstellen omzet.

De methode van de diagnostische wandeling werd gebruikt bij de volgende projecten: Neptunium - Schaarbeek, Dubrucq L28 - Sint Jans Molenbeek, Esseghem - Jette, Brabantwijk beweegt - Schaarbeek, Duden - Vorst, Menin Weststation - Sint-Jans Molenbeek