BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Kennisuitwisseling

Het begrip 'kennisuitwisseling' wordt gebruikt in de projectpedagogie. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen kennis heeft om te delen met anderen.

Door hun ervaringen te delen, door hun kennis te delen met hun gelijken, kunnen bewoners verder gaan in het denkproces en de uitwerking van hun project. Het is dus een 'win-win-methode'.

De methode van de kennisuitwisseling werd gebruikt bij alle projecten van de vzw Brussel Gezond Stadsgewest.