BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Conferenties

Het principe van de conferenties is het volgende: de vzw Brussel Gezond Stadsgewest organiseert, in samenwerking met de bewoners aan de basis van het project, een ontmoeting tussen de bewoners van de buurt en een expert, met de bedoeling een grondig inzicht te verwerven in de belangen of de technische aspecten voor de uitvoering van het project. Het is voor iedereen belangrijk dat de uitgenodigde experts een referentie in hun vakgebied zijn.

Deze conferenties staan open voor iedereen, en stellen de bewoners in staat een vollediger, complexer beeld van hun project te krijgen.

De conferenties zijn ook een middel om de bewoners nauwer te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van het project.

Er werden conferenties georganiseerd in het kader van het project Neptunium - Schaerbeek (conferentie 'Zwembaden in stroomversnelling' met alle institutionele spelers).