BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION npo

personnage

fr.en.nl

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Opleidingen

De vzw Brussel Gezond Stadsgewest biedt de inwoners van de stad Brussel verschillende op maat ontwikkelde opleidingen aan die kunnen leiden tot tools voor de uitwerking van hun project.

Deze opleidingen zijn ontworpen op basis van de specifieke behoeften van de bewoners en hun project. Het gaat om bezoeken op het terrein aan sportinfrastructuur, gemeenschappelijke tuinen, openbare diensten.