BRUSSEL
GEZOND STADSGEWEST vzw

BRUXELLES
VILLE REGION EN SANTE asbl

BRUSSELS
HEALTHY CITY REGION ngo

personnage

NL.FR.EN

Welkom op de website van “Brussel Gezond Stadsgewest”! Het project is nu geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel-Hoofdstad.


Sinds haar toetreding tot het netwerk van de Gezonde Steden van de Wereldgezondheidsorganisatie op 13 juli 2001 heeft de vzw Brussel Gezond Stadsgewest (BGS) twee projectoproepen gedaan in verschillende Brusselse gemeenten. Op deze pagina's vindt u een samenvatting van alle projecten die door de vzw ondersteund worden.

Elk van deze projectoproepen heeft geleid tot vier verschillende projecten, die tot op de dag van vandaag door de vzw worden gevolgd, gesteund en gecoördineerd. Deze projecten evolueren voortdurend en zijn niet beperkt in de tijd. Brussel Gezond Stadsgewest geeft de voorkeur aan transversale acties, coördinatie en participatie. De projecten die de vzw steunt worden allemaal gestart en ondersteund door de bewoners. BGS biedt hun hulpmiddelen om hun projecten tot een goed einde te brengen en zorgt voor het contact tussen de bewoners en de betrokken partners. De vzw steunt hen en stelt werkmethodes voor. Het proces is even belangrijk als het resultaat.

De eerste van onze projectoproepen, in 2003, betrof publieke ruimtes en participatie. De projecten Albert Street, Neptunium, Dubrucq L28 en Esseghem kwamen voort uit deze projectoproep.

De tweede projectoproep, in 2006, draaide rond mobiliteit. Vier projecten zagen het licht: Nereus, Duden, Brabantwijkbeweegt en Menen.